Polityka prywatności

 • Polityka prywatności dla Klientów Aplikacji Vetineo

  Dzień dobry!

  Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego oddajemy w Twoje ręce dokument, w którym w jednym miejscu znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z funkcjonowaniem naszej aplikacji pod nazwą „Vetineo”.

  Informacja formalna na początek – administratorem aplikacji jest Respondea Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Dubois 114/116, 93-465 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000663299, kapitał zakładowy: 50.000 zł, posługująca się numerem NIP: 7322182766.

  Istotą naszej aplikacji jest umożliwienie Opiekunom korzystanie z usług świadczonych przez Praktyki weterynaryjne zarejestrowane w aplikacji oraz śledzenie danych leczenia zwierząt, a także umożliwienie Praktykom weterynaryjnym dostarczanie tych usług i danych do Opiekunów. W związku z tym, Respondea i Praktyki weterynaryjne przetwarzają dane we własnych celach i pozostają osobnymi administratorami danych osobowych Opiekunów.

  Kiedy będziesz chciał skorzystać z usług w ramach aplikacji Respondea będzie w niezbędnym zakresie, w imieniu Praktyki weterynaryjnej przetwarzać podane przez Ciebie dane. Odbywa się to na podstawie umowy powierzenia zawartej pomiędzy Praktyką weterynaryjną, a Respondea.

  Niniejsza polityka prywatności została skonstruowana w formie pytań i odpowiedzi. Wybór takiej formy został podyktowany dbałością o przejrzystość i czytelność prezentowanych Ci informacji. Poniżej znajdziesz spis treści niniejszej polityki odpowiadający pytaniom, na które kolejno odpowiadamy.

  W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres moc.oenitevtkatnok

  # 1: Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

  Administratorem Twoich danych osobowych, które wprowadzasz do aplikacji jest Respondea Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Dubois 114/116, 93-465 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000663299, kapitał zakładowy: 5.000 zł, posługująca się numerem NIP: 7322182766.

  # 2: Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?

  W ramach wdrożenia ochrony danych osobowych w naszej organizacji, podjęliśmy decyzję o niewyznaczaniu inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że w naszej sytuacji nie jest to obowiązkowe. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować się pod adresem e-mail moc.oenitevtkatnok

  # 3: Jakie informacje na Twój temat posiadamy?

  W zależności od celu, możemy przetwarzać następujące informacje na Twój temat:

  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • firma,
  • adres wykonywania działalności gospodarczej,
  • numer NIP,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • adres IP,
  • dane zawarte w korespondencji do nas kierowanej,
  • wizerunek (zdjęcia lub materiały wideo dołączane do wizyt),
  • szczegóły dotyczące pytań zadawanych Praktykom weterynaryjnym,
  • dane o wizytach Twoich zwierząt odbytych w Praktyce weterynaryjnej m.in. historia wizyt, wyniki badań, zalecenia
  • inne dane przekazane w związku z korzystaniem z naszych usług (np. w ramach dokumentów przesyłanych za pośrednictwem naszej aplikacji).


  Zakres przetwarzanych danych opisaliśmy precyzyjnie w odniesieniu do każdego celu przetwarzania. Informacje w tym zakresie znajdują się w dalszej części niniejszej polityki.

  Ponieważ informacje Anonimowe gromadzone są przez zewnętrzne narzędzia, z których korzystamy (Google Analytics, Facebook Custom Audiences,), Informacje Anonimowe przetwarzane są również przez dostawców narzędzi na zasadach wynikających z ich regulaminów oraz polityk prywatności.

  Informacje Anonimowe wykorzystywane są również przez dostawców poszczególnych narzędzi do świadczenia i ulepszania usług, zarządzania nimi, opracowywania nowych usług, mierzenia skuteczności reklam, ochrony przed oszustwami i nadużyciami, a także personalizowania treści i reklam wyświetlanych w poszczególnych serwisach, witrynach i aplikacjach.

  # 4: Skąd mamy Twoje dane osobowe?

  W większości przypadków sam nam je przekazujesz. Dzieje się tak, gdy:

  • rejestrujesz konto użytkownika,
  • korzystasz z usług za pośrednictwem aplikacji,
  • dodajesz komentarze / opinie,
  • kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza,
  • obserwujesz nasze profile w mediach społecznościowych lub wchodzisz w interakcję z treściami publikowanymi przez nas w mediach społecznościowych.

  Ponadto, część informacji na Twój temat może być automatycznie gromadzona przez narzędzia, z których korzystam:

  • Facebook Custom Audiences, w tym Facebook Pixel, Google Analytics, Google Ads, gromadzą Informacje Anonimowe związane z Twoimi działaniami podejmowanymi w ramach strony.
  # 5: Czy Twoje dane są bezpieczne?

  Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przeanalizowaliśmy ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Twoich danych, a następnie wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na bieżąco monitorujemy stan naszej infrastruktury technicznej, szkolimy nasz personel, przyglądamy się stosowanym procedurom, wprowadzamy konieczne usprawnienia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich danych osobowych, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem moc.oenitevtkatnok

  # 6: W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

  Poniżej znajduje się ich lista, a następnie bardziej szczegółowe omówienie. Poszczególnym celom przyporządkowaliśmy również odpowiednie podstawy prawne przetwarzania.

  • świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz użytkowników - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • zamieszczanie opinii o usługach – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • realizacja obowiązków podatkowych i księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • obsługa mediów społecznościowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • analiza i statystyka oraz marketing z wykorzystaniem wyłącznie Informacji Anonimowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,


  Świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz użytkowników – szczegóły

  W ramach naszej aplikacji świadczymy na Twoją rzecz szereg usług drogą elektroniczną, w szczególności zapewniamy możliwość założenia konta i korzystania z funkcjonalności aplikacji (np. w postaci umówienia się na konsultację ze specjalistą). Szczegółowy wykaz świadczonych usług elektronicznych został opisany w regulaminie. Poniżej przedstawiamy, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w związku z świadczeniem usług drogą elektroniczną.

  Zakładając konto użytkownika, musisz podać dane potrzebne do założenia konta. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do założenia konta.

  W ramach edycji danych konta możesz podać swoje dalej idące dane, w szczególności dane, które mogą być wykorzystywane przy zawieraniu umów, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania lub miejsca wykonywania działalności, numer NIP, numer telefonu.

  W każdej chwili możesz zmodyfikować informacje na Twój temat przekazane nam w związku z rejestracją konta użytkownika.

  Dane przekazane przez Ciebie w związku z założeniem konta przetwarzane są w celu świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną polegającej na zapewnieniu Ci możliwości korzystania z konta użytkownika. Usługa ta świadczona jest na podstawie umowy zawieranej na zasadach opisanych w regulaminie, co oznacza, że w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

  Jako zalogowany użytkownik możesz w ramach aplikacji rezerwować terminy wizyt w Praktyce weterynaryjnej, umawiać konsultacje z lekarzami Praktyki weterynaryjnej w tym także wideokonsultacje jeśli Praktyka weterynaryjna udostępnia taką formę komunikacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usługi z tym związanej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

  W związku z korzystaniem usług weterynaryjnych Twoje dane osobowe są przetwarzane nie tylko przez nas, ale również przez Praktykę weterynaryjną , która świadczy dla Ciebie usługi weterynaryjne. Każda Praktyka weterynaryjna jest odrębnym administratorem danych osobowych, niezależnie od nas realizującym obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych. Z Praktykami weterynaryjnymi zawieramy odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w konsekwencji czego możemy mieć dostęp do Twoich danych osobowych, a w szczególności do danych o leczeniu Twoich zwierząt, które nie są jednak danymi osobowymi.

  Dane przetwarzane przez nas będą przechowywane przez czas funkcjonowania konta użytkownika. W każdej chwili możesz podjąć decyzję o usunięciu konta, przy czym nie doprowadzi to do usunięcia z naszej bazy informacji o wykorzystanych usługach. Dane o zawartych umowach przechowywane są w naszym archiwum do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z umowy, co stanowi nasz uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli termin przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, karalności na gruncie przepisów prawa karnego lub ukarania na gruncie przepisów prawa administracyjnego upływałby po zakończeniu prowadzenia działalności, dane zostaną usunięte po upływie tego terminu.

  Dane przetwarzane w związku ze świadczeniem pozostałych usług drogą elektroniczną przechowujemy przez ten sam okres, co dane związane z Twoim kontem użytkownika (opisane powyżej). Niektóre dane możemy przechowywać dłużej, jeżeli byłoby to niezbędne dla wykonania naszych umów z Praktykami weterynaryjnymi. Mamy na myśli dane, które są niezbędne dla prawidłowej ewidencji świadczonych usług. Nie będziemy jednak tych danych przechowywać dłużej niż do okresu przedawnienia roszczeń wynikających z naszych umów zawartych w prawnikami. Opieramy się w tym zakresie na naszym uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Obsługa korespondencji – szczegóły

  Kontaktując się z nami, w sposób naturalny przekazujesz nam swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt i obsłużyć Twoje zgłoszenie.

  Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również nasz usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Treść korespondencji może podlegać archiwizacji, np. w sytuacji gdy dotyczy reklamacji, czy odstąpienia od umowy i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

  Archiwum – szczegóły

  W ramach opisu poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych, które znajdują się powyżej, wskazaliśmy terminy przechowywania danych osobowych. Terminy te często związane są z archiwizacją przez nas określonych danych na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości, odtworzenia przebiegu współpracy z klientem, wymienionej korespondencji, obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń. Opieramy się w tym zakresie na naszym prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Media społecznościowe – szczegóły

  Jeżeli obserwujesz nasze profile w serwisach społecznościowych lub wchodzisz w interakcję z treściami publikowanymi przez nas w mediach społecznościowych, w naturalny sposób widzimy Twoje dane, które są publicznie dostępne w Twoim profilu społecznościowym. Przetwarzamy te dane wyłącznie w obrębie danego serwisu społecznościowego i wyłącznie w celu obsługi danego serwisu społecznościowego, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Korzystanie przez Ciebie z serwisów społecznościowych podlega regulaminom i politykom prywatności administratorów tych serwisów, a ci administratorzy świadczą na Twoją rzecz, w pełni samodzielnie i niezależnie od nas, usługi drogą elektroniczną.

  Zachęcamy Cię do świadomego korzystania z serwisów społecznościowych i dbania o swoją prywatność w ich obrębie, w szczególności poprzez rozważny dobór upublicznianych treści i zarządzanie ustawieniami prywatności.

  Analiza i statystyka oraz marketing – szczegóły

  Prowadzimy działania analityczne i statystyczne z wykorzystaniem narzędzi analitycznych. W ramach narzędzi analitycznych mamy dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych.

  Podobnie w przypadku kiedy prowadzimy działania marketingowe z wykorzystaniem Facebook Custom Audiences, w tym Facebook Pixel oraz Google Ads. W ramach narzędzi marketingowych mamy dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych.

  Przetwarzanie Informacji Anonimowych opieramy na prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes polega na tworzeniu, przeglądaniu i analizowaniu statystyk związanych z aktywnością użytkowników na stronie w celu wyciągania wniosków pozwalających np. na późniejszą optymalizację strony internetowej, a także w celu przedstawienia ofert marketingowych.

  Nie jesteśmy w stanie zapewnić Ci dostępu do Informacji Anonimowych na Twój temat, ponieważ żadnych z Informacji Anonimowych nie jesteśmy w stanie przypisać do żadnego konkretnego użytkownika. Z poziomu narzędzi mamy wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do konkretnych osób.

  Możesz natomiast sprzeciwić się przetwarzaniu Informacji Anonimowych na Twój temat, wyłączając pliki cookies na zasadach przewidzianych w sekcji poświęconej cookies.

  # 7: Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

  Okresy przechowywania danych zostały wskazane odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania. Odnajdziesz te informacje w ramach szczegółów poświęconych każdemu odrębnemu celowi przetwarzania.

  # 8: Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?

  Zaryzykujemy stwierdzenie, że współczesny biznes nie jest w stanie obejść się bez usług świadczonych przez podmioty trzecie. My również z takich usług korzystamy. Część z tych usług wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. W przetwarzaniu danych osobowych biorą udział następujące podmioty przetwarzające:

  • hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze,
  • dostawca systemu CRM, w którym przechowujemy Twoje dane w celu usprawnienia procesu obsługi klienta oraz w celach archiwalnych,
  • dostawca systemu do fakturowania, w którym przechowywane są Twoje dane w celu wystawienia faktury,
  • podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, który uzyskuje dostęp do danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe,
  • pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu.

  Twoje dane osobowe mogą być także przekazywane zewnętrznym doradcom, np. kancelariom prawnym spoza naszej aplikacji, jeżeli pojawiłaby się konieczność skorzystania przez nas z ich porady czy pomocy.

  Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

  # 9: Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

  Nie, nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

  # 10: Czy korzystamy z profilowania? Czy podejmujemy w sposób zautomatyzowany decyzja na podstawie Twoich danych osobowych?

  Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.

  Owszem, korzystamy z narzędzi, które mogę podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, ale uważamy, że działania te nie mają istotnego wpływu na Ciebie, ponieważ nie różnicują Twojej sytuacji jako klienta, nie wpływają na warunki umowy, jaką możesz z nami zawrzeć itp.

  Korzystając z określonych narzędzi, możemy np. kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w oparciu o wcześniejsze działania podjęte przez Ciebie w ramach naszej strony. Mowa tutaj o tzw. reklamie behawioralnej. Zachęcamy Cię do pogłębienia wiedzy na temat reklamy behawioralnej, w szczególności w zakresie kwestii związanych z prywatnością. Szczegółowe informacje, wraz z możliwością zarządzania ustawieniami w zakresie reklamy behawioralnej, znajdziesz tutaj: http://www.youronlinechoices.com.

  Podkreślamy, że w ramach narzędzi, z których korzystamy nie mamy dostępu do informacji, które pozwalałby na Twoją identyfikację. Informacje, o których tutaj mówimy, to, w szczególności:

  • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
  • przeglądane podstrony,
  • czas spędzony na stronie,
  • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
  • źródło, z którego przechodzisz do naszej strony,
  • przedział wieku, w którym się znajdujesz,
  • Twoja płeć,
  • Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
  • Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

  Informacji wskazanych powyżej nie zestawiamy z Twoimi danymi osobowymi, które znajdują się w naszych bazach. Informacje te mają charakter anonimowy i nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Informacje te przechowywane są na serwerach dostawców poszczególnych narzędzi, a serwery te najczęściej mogą znajdować się na całym świecie.

  # 11: Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

  RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
  • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

  Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.

  Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze - jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres moc.oenitevtkatnok Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

  # 12: Czy korzystamy z cookies i czym one właściwie są?

  Nasza aplikacja, podobnie jak niemal wszystkie inne aplikacje, serwisy, strony internetowe itp., wykorzystuje pliki cookies.

  Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.

  Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

  Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np. z tym materiałem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

  # 13: Na jakiej podstawie korzystamy z plików cookies?

  Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.

  Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną, pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez Ciebie zgody na korzystanie przez nas z plików cookies. Podczas Twojej pierwszej wizyty na naszej stronie wyświetlamy Ci komunikat z pytaniem o Twoją zgodę wraz z możliwością zarządzania plikami cookies, tj. zdecydowania, na które pliki cookies się godzisz, a które chcesz blokować.

  Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych w naszej aplikacji oraz powodować trudności w korzystaniu z naszej aplikacji, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Przykładowo, jeżeli zablokujesz pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych, przyciski, widgety oraz funkcje społecznościowe zaimplementowane w naszej aplikacji mogą być dla Ciebie niedostępne.

  # 14: Czy możesz wyłączyć pliki cookies?

  Tak, możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Możesz blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Możesz również blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.

  Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Możesz z niego skorzystać, jeśli nie chcesz, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookie utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.

  Dostępne są również wtyczki do przeglądarek umożliwiające kontrolę nad plikami cookies, takie jak np. Ghostery (https://www.ghostery.com). Opcję kontroli nad plikami cookies może zapewniać również dodatkowe oprogramowanie, w szczególności pakiety antywirusowe itp.

  Ponadto, w Internecie dostępne są narzędzia pozwalające na kontrolę nad niektórymi rodzajami plików cookies, w szczególności na zbiorowe zarządzanie ustawieniami reklamy behawioralnej (np. www.youronlinechoices.com/, www.networkadvertising.org/choices).

  Dajemy Ci również możliwość kontroli nad plikami cookies bezpośrednio z poziomu naszej aplikacji. Zaimplementowaliśmy specjalny mechanizm do zarządzania plikami cookies, który pozwala Ci blokować te pliki cookies, których sobie nie życzysz.

  Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych w naszej aplikacji oraz powodować trudności w korzystaniu z naszej aplikacji, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Przykładowo, jeżeli zablokujesz pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych, przyciski, widgety oraz funkcje społecznościowe zaimplementowane w naszej aplikacji mogą być dla Ciebie niedostępne.

  # 15: W jakich celach korzystamy z plików cookies własnych?

  Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów aplikacji, takich jak utrzymywanie sesji po zalogowaniu do konta.

  W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o zdefiniowanych przez Ciebie ustawieniach cookies dokonanych z poziomu mechanizmu do zarządzania plikami cookies.

  # 16: Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane?

  W ramach naszej aplikacji nie funkcjonują pliki cookies podmiotów trzecich:

  # 17: Czy śledzimy Twoje zachowania podejmowane w ramach naszej aplikacji?

  Tak, korzystamy z narzędzi Google Analytics, które wiążą się z gromadzeniem informacji na temat Twoich aktywności w naszej stronie internetowej vetineo.com.

  # 18: Czy kierujemy do Ciebie targetowane reklamy?

  Tak, na stronie vetineo.com korzystamy z Facebook Ads oraz Google Ads, w ramach których możemy kierować reklamy do określonych grup docelowych zdefiniowanych w oparciu o różne kryteria takie jak wiek, płeć, zainteresowania, zawód, praca, działania podejmowane uprzednio w ramach naszej strony.

  # 19: W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością?

  Odpowiedź na to pytanie znajduje się w wielu miejscach tej polityki prywatności przy okazji opisywania poszczególnych narzędzi, reklamy behawioralnej, zgody na cookies itp. Niemniej jednak, dla Twojej wygody zebraliśmy jeszcze raz te informacji w jednym miejscu. Poniżej znajdziesz listę możliwości zarządzania swoją prywatnością.

  • ustawienia cookies w ramach przeglądarki internetowej,
  • wtyczki do przeglądarek wspierające zarządzanie plikami cookies np. Ghostery,
  • dodatkowe oprogramowanie zarządzające plikami cookies,
  • tryb incognito w przeglądarce internetowej,
  • ustawienia reklamy behawioralnej, np. youronlinechoices.com,
  • mechanizm zarządzania plikami cookies z poziomu naszej strony,
  • Google Analytics Opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
  # 20: Czym są logi serwera?

  Korzystanie ze strony internetowej vetineo.com wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest aplikacja. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

  Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

  Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

  Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

  # 21: Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć?

  Jak widzisz, tematyka przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookies i zarządzania ogólnie pojętą prywatnością jest dość skomplikowana. Dołożyliśmy wszelkich starań by niniejszy dokument dostarczył Ci jak najdalej idącej wiedzy w ważnych dla Ciebie kwestiach. Jeżeli cokolwiek jest dla Ciebie niejasne, chcesz dowiedzieć się więcej lub po prostu porozmawiać o Twojej prywatności, napisz do nas na adres moc.oenitevtkatnok

  # 22: Czy ta polityka prywatności może podlegać zmianom?

  Tak, możemy modyfikować tę politykę prywatności, w szczególności ze względu na zmiany technologiczne oraz zmiany przepisów prawa. Jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, o każdej zmianie polityki prywatności otrzymasz wiadomość. Ponadto, wszystkie archiwalne wersje polityki prywatności podlinkowane są poniżej.